บริการต่างๆ
 รับทุบ สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด ฟรี
 บริษัท เปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 รับ รื้อถอน สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด ฟรี
 งานเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด มีเงินคืน
 ให้คำปรึกษาเรื่องงานรื้อถอน การประเมินราคา ฟรี